Stichting Nuland Promotie

De Stichting Nuland Promotie is een stichting zonder winstbejag die onafhankelijk van Nulandse ondernemers, verenigingen of andere partijen opereert. De Stichting Nuland Promotie draagt zorg voor de organisatie van Rondje Nuland.

De doelstelling is om samen met de Nulandse ondernemers en verenigingen een dag vol vermaak voor jong en oud te organiseren met een mix tussen kramen, muziek, horeca en een keur aan activiteiten.

Het bestuur van Stichting Nuland Promotie is druk bezig met de organisatie van Rondje Nuland. We worden daarin gesteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers die in commissies de organisatie van verschillende activiteiten voor hun rekening nemen.

Even voorstellen

Het bestuur van Stichting Nuland Promotie bestaat uit: Luuk van der Doelen (voorzitter), Marcel van der Doelen (penningmeester), José van Nistelrooy (secretaris), Kim van der Veeken.